Fri frakt på växthus i Sverige

0770-335 335

Villkor

 

Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande.

Leverans

Fraktkostnaden visas i kassan, för de flesta produkter ingår frakten. Leveranstiden kan variera för olika produktgrupper och står vanligen längst ned i produktbeskrivningen. Kontakta oss gärna innan beställning om du vill ha information om leveranstider för de produkter du är intresserad av.

Garanti

Alla garantier lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Olika produktgrupper har olika garantivillkor mellan 1 år och 10 år. Kontakta oss gärna innan beställning om du undrar vilken garanti som gäller på den produkt du är intresserad av.

Alla Stormsäkra Stålväxthus har 10 års garanti mot storm, produktionsfel och korrosion.

Alla Engelska Växthus har 10 års garanti mot produktionsfel.

Kampanjer

Rabatter kan inte kombineras med varandra, om inget annat anges.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar från mottagandet enligt distansavtalslagen.

Kund som vill utnyttja ångerrätten ska kontakta Växthusbutiken och berätta det inom 14 dagar från mottagandet av varan.

Vid åberopande av ångerrätt måste kunden själv stå för kostnaden för returfrakt. Frakt till kund är en tjänst och förbrukas, varför den inte går att återlämna. Efter att produkten returnerats i godkänt skick återbetalas ordersumman minus den faktiska kostnaden för frakt till kund.

Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan måste vara hel, ren och originalförpackningen oskadad. Om den returnerade varan och dess emballage inte är i återförsäljningsbart skick kommer prisavdrag för värdeminskningen att göras från den summa som betalas tillbaka.

När produkter är specialtillverkade för viss kund eller tillverkas på beställning, gäller ej bytesrätt eller ångerrätt. Detta gäller våra engelska växthus och stormsäkra stålväxthus, då de tillverkas efter beställning.

Avbeställning

En order kan avbeställas om den ännu inte blivit expedierad eller produktion ännu inte påbörjats.

Avbeställning kan i vissa fall mot en avgift vara möjlig efter att produktion påbörjats. Vid frågor angående vad som gäller ett visst växthus, kontakta oss gärna innan beställning.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Växthusbutiken.

Återbetalning av ordersumma

Vid nyttjande av ångerrätt ska Växthusbutiken återbetala ordersumman (minus den faktiska kostnaden för frakt till kund) inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits. Detta gäller ej i de fall produkten specialanpassats eller tillverkats efter beställning.

Vid godkänd reklamation där Växthusbutiken väljer att ej laga eller ersätta varan ska Växthusbutiken återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Transportskador

Kunden ska ankomstkontrollera leverans för att verifiera att denna är riktig och allt är helt. Avsaknat kolli (jämför med fraktsedeln) eller skador på varan ska anmälas till speditören omedelbart vid ankomst. Visa skadan eller avsaknaden för chauffören och be denna göra en anteckning om skadan och signera. Emballaget måste sparas. Om en vara är transportskadad skall Växthusbutiken kontaktas inom 4 dagar, bifoga en kopia på chaufförens anteckning och bild på emballaget/paketet och skadorna. Om chauffören inte antecknat skadan eller avsaknaden kan vi ej ersätta skadan eller avsaknaden.

Reklamation

Vid fel som inte är leverans eller transportrelaterade ska kunden kontakta Växthusbutiken och berätta om felet. Eftersom växthusen ofta är stora och tunga brukar vi be om bilder på felet istället för att ta tillbaka växthuset för inspektion. Detta är för att kunden ska kunna få så snabb och effektiv hjälp som möjligt. I det fall fel inte kan konstateras med hjälp av bild kan produkten behöva skickas till oss för undersökning. I det fall vi hittar fel och godtar reklamationen bekostar vi frakten. I det fall produkten är felfri får kunden själv bekosta frakten och får även betala en avgift för undersökningen.

Betalning

Moms ingår i alla priser.

Vid kortbetalning börjar villkoren gälla så snart transaktionen har genomförts.

Vid betalning till förskottsbetalning till bankgiro börjar villkoren gälla när full betalning erhållits.

Vid fakturabetalning börjar villkoren gälla när ordern lagts.

Kunden måste vara fri från betalningsanmärkningar för att handla mot faktura.
Vid försenad fakturabetalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Vid försenad betalning samt vid varje betalningspåminnelse påförs en förseningsavgift. Vid utebliven betalning går ärendet vidare till inkasso och kronofogden och avgifter tillkommer i samband med detta.

Delbetalning

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.
Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.
Har du några frågor så kan du ringa 08–51493113 för närmare information.
Exempel på effektiv ränta vid köp om 10000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %
Svea Ekonomis fullständiga villkor för kontokredit kan läsas här.
Svea Ekonomi Villkor

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur, debiteras faktisk fraktkostnad tur och retur.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste denne själv inhämta målsmans tillstånd före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Växthusbutiken lider ekonomisk skada, polisanmäls. Vä’xthusbutiken friskriver sig från tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Växthusbutikens sortiment förekommande produkter. All bildinformation kan ej garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. Variationer kan förekomma från år till år.

Produkter

Produkterna levereras med engelsk manual.

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Växthusbutikens egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Växthusbutikens ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor, Växthusbutiken bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Force majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Växthusbutikens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Växthusbutiken befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Växthusbutiken säljer aldrig personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar. Kontakta oss i så fall.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.

Mer information finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Växthusbutiken reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Om det behövs har Växthusbutiken rätt att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks.

Växthusbutiken förbehåller sig rätten till ändring av information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Växthusbutiken rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Växthusbutiken skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. Om ett felaktigt pris angivits på sidan har Växthusbutiken rätt att häva köpet och återbetala det som kunden betalat.