Fraktfritt i Sverige & Danmark

0770-335 335

Grundarbete

När det är dags att anlägga ett växthus så behöver man oftast en grund att bygga det på. Våra olika växthus har alla lite olika sätt att montera dom på, det finns förlängda dörrar, murade väggar och halvmurade väggar. Vissa kan man montera direkt på gräsmattan direkt ur paketet medan andra behöver gjutas betongsockel till.

Växthus med nedgjutningsjärn/plintar

Många av våra våra växthus går att montera hjälp av plintar som finns som tillval eller som följer med som standard. Alla våra tunnelväxthus har plintar som standard där man gräver ner plintarna i jorden.

Bor man riktigt blåsigt bör man gjuta eller förstärka plintarna som är på tunnlarna. Men för de allra flesta fungerar det utmärkt att bara packa igen groparna med jord. Fördelen är ifall man senare vill flytta på växthuset. Har man gjutit fast sina plintar och sedan vill flytta växthuset går det att beställa nya av oss.

Det är också vanligt att montera våra tunnlar uppe på mark med en träsockeln och använda den extra höjden som blir av plintarna. Då förankras plintarna istället i en träram. Men träramen måste i sin tur förankras i marken exempelvis med vanliga betongplintar.

Våra stormsäkra växthus går också att få med plintar, men dessa plintar måste gjutas med betong. Likt när man gjuter altanplintar eller liknande. Lämpligast är att använda papprör eller liknande som man sedan häller betongen i.

Tänk på att även om man gjuter plintar så bör man vara uppmärksam på markens rörelse och det är många gånger bättre att gräva extra djupt och fylla igen med grus för att skapa bättre dränering och skydd mot tjälrörelser. En stabil grund som inte rör sig är viktigast när man har ett glasväxthus eftersom glasen kan spricka av markens rörelser.

Fördelar med montering med plintar.

  • Mer ekonomiskt.
  • Lättare att göra själv.

Växthus med grundarbete

Det vanligaste sättet att montera ett växthus är på plan mark. Det kan antingen vara en sockel, betongplatta, trall eller något annat platt och hårt underlag. Det som är viktigt att tänka på är att underlaget ska kunna bära upp växthusets vikt samt det man odlar. Beroende på vars i landet man bor ställs det olika krav på grundarbete rådfråga en fackman om du är osäker. Vid bristfälligt grundarbete kan grunden röra på sig och växthuset kan då också göra det, vilket kan leda till sprickor på glas och liknande.

Det är viktigt att man gör grunden noga, precis som när man bygger allt annat. Det ska vara rakt, platt och diagonalerna ska stämma så att inte grunden är skev. Det brukar inte vara något problem att göra markarbete själv om man gillar lite pyssel i trädgården. Det finns många resurser på nätet i bygghandlar att ta hjälp av inför bygge av platta eller sockel.

Gör man ett grundarbete har man också möjlighet att göra en mur till sitt växthus som ökar takhöjden och gör det mer luftigt och rymligt. Muran kan göras antingen av betong, tegel, murblock eller något annat material man tycker är snyggt. Vi rekomenderar att man använder interta material annars kan dessa behövas bytas ut. Använd gärna sten och andra inerta material även till bäddar inne i växthuset för att få det så underhållsfritt som möjligt.

Fördelar med montering med grundarbete.

  • Mer rejält, kraftigare grundarbete.
  • Stabilare mot väder och vind..
  • Snyggt och praktiskt exempelvis med förhöjd mur.

Kallgravar

Växthus som monteras kan ibland lida av för låg takhöjd, ibland är detta önskvärt då man inte vill att växthuset ska sticka upp för mycket på tomten. Takhöjden/rymden kan enkelt åtgärdas med det som man kallar för kallgravar. Den enklaste konstruktionen av detta är att man gräver ner ett dike i mitten av växthuset och gör gången nedsjunken i marken. Gången kan sedan täckas med marksten eller grus.

Dels så får man naturliga bäddar på varje sida av växthuset. Sen fungerar det även med principen att kall luft letar sig neråt, vilket gör att den kallaste luften i växthuset kommer vara i den nedgrävda gången. Vilket gör att man får en högre temperatur på växterna. En hög temperatur på växterna är fördelaktigt när dom sätter frukt då många växter inte sätter frukt när det är för kallt.

Kallgravar är ett vanligt alternativ när man odlar fruktgrönsaker och ett enkelt och billigt sätt att förbättra sitt växthus och få det mesta av odlingssäsongen.

Höga vindstyrkor

Bor man på ett ställe där man löper risk för höga vindstyrkor bör man vara extra noga med grundarbetet och se till att säkra växthuset ordentligt. Lättare växthus som tunnlar bär man säkra med träpålar eller liknande för att förstärka konstruktionen mot sidovindar. Se också till att stänga växthuset, luckor och annat när det blåser mycket då man vill undvika att vinden kommer in i växthuset och börjar lyfta det. Både luckor och dörrar kan skadas av hårda vindar och stormar.